Välkommen till Grindex. Vi tillverkar och säljer industriell kvalitet nedsänkbar avvattningspumpar; slam-, slam-, dränerings- och inoxpumpar.

Dräneringspumpar

drainage_family4727.jpg

Grindex länspumpar används när du behöver pumpa stora mängder smutsigt vatten; 6 till 350 l/sekund, 15 till 200 meter lyfthöjd och med slitande partiklar i storlek upp till 12 mm.

Dräneringspumpar >

Slampumpar

sludge_family4727.jpg

Grindex Slampumpar är konstruerade för vatten innehållande lite större partiklar, och kan utan problem pumpa partiklar lika stora som pumpens inloppsöppning, upp till 80 mm. Dom är idealiska för att pumpa lera och slam i alla dess former, men även lättare slurry.

Slampumpar >

Slurrypumpar

slurry_family4727.jpg

är speciellt konstruerade för att pumpa slurry och vätskor med en extremt hög andel slitande partiklar. Typiska användningsområden är kol- och malmgruvor, muddring, rengöring av sedimentdammar, Bentonit- och koltvättvatten o.s.v.

Slurrypumpar >

Inoxpumpar

inox_family4727.jpg

 är en serie läns- och slampumpar tillverkade i rostfritt stål, som kan hantera vätskor med pH-värden mellan 2-10. Inoxpumparna är avsedda att användas i extremt krävande miljöer som snabbt kan förstöra en konventionell pump, t ex gruvor, processindusti, fiskuppfödning och hamnar.

Inoxpumpar >